Listy kandydatów i wyniki naboru

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w Komendzie Głównej Policji 1 XII 2022 r. - 12 XII 2022 r.

 1. referendarz w Wydziale - Główne Archiwum Policji Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 2. referendarz w Zespole Księgowości i Sprawozdawczości Wydziału Finansów i Rozliczeń Biura Finansów KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 3. starszy specjalista w Zespole ds. Wspomagania Technicznego Inwestycji i Remontów Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 4. specjalista w Zespole ds. Mieszkaniowych Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Biura Logistyki KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 5. specjalista w Zespole ds. Mieszkaniowych Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Biura Logistyki KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 6. główny specjalista w Zespole ds. Bezpieczeństwa Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 7. główny specjalista w Zespole ds. Usług Głosowych Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 8. starszy specjalista w Sekcji Operatorów Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 9. starszy specjalista w Zespole ds. Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 10. podreferendarz w Sekcji ds. Eksploatacji Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura Logistyki KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 11. referendarz w Zespole ds. Planowania, Analiz i Rozliczeń Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura Logistyki Policji KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 12. główny specjalista w Sekcji Wsparcia Administracyjnego Biura Finansów KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

Metryczka

Data publikacji : 01.12.2022
Data modyfikacji : 28.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Wydział Ogólny BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry