Sobota, 18 kwietnia 2015, data aktualizacji serwisu: 17.04.2015 o godzinie 09:31
BIP - Komendy Głównej Policji
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja serwisu
bip.gov.pl
Serwis odwiedziło:
14.360.572 osób

 

 

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Komenda Główna Policji jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach.

BIP KGP

 


KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

www.policja.pl

ul. PUŁAWSKA 148/150
02-624 WARSZAWA
tel. (22) 621-02-51
fax: (22) 601-26-70

NIP KGP: 521-31-72-762

 

 
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :