Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji - Zadania Biur Komendy Głównej Policji - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Biur Komendy Głównej Policji

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do efektywnego wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców. 

Do zadań Biura Kryminalnego należy w szczególności: 

  1. nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;
  2. nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji przestępczości kryminalnej, gospodarczej, korupcyjnej i cyberprzestępczości;
  3. zapewnianie organizacyjnych i technicznych możliwości korzystania przez komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej z techniki operacyjnej oraz opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w tym zakresie;
  4. prowadzenie poszukiwań osób zaginionych oraz nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie w tym zakresie działań jednostek organizacyjnych Policji, przy wykorzystaniu Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych;
  5. nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie prowadzonych przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;
  6. koordynowanie programów ochrony i pomocy udzielanej przez Policję pokrzywdzonym i świadkom oraz innym osobom zagrożonym zamachami na życie i zdrowie;
  7. współdziałanie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w zakresie właściwości biura;
  8. prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie właściwości biura w oparciu o obowiązujące umowy i porozumienia międzynarodowe;
  9. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 7–9 i 11.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 22.04.2022
Data modyfikacji : 21.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Biuro Prawne KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry