informacje ogólne - Ponowne wykorzystywanie - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

informacje ogólne

W dniu 16 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:

Wydział Ogólny

Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

fax 47 72 134 75

e-mail: informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 29.12.2011
Data modyfikacji : 23.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Matysiak

Nawigacja

do góry