Zestawienie 2021 - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zestawienie 2021

I n f o r m a c j a

o petycjach rozpatrzonych w Komendzie Głównej Policji w roku 2021

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.,poz. 870 ze zm.) informuję, że w 2021 r., w Komendzie Głównej Policji rozpatrzono dwie petycje. Przedmiotem petycji były następujące postulaty:

  1. przeprowadzenia badań satysfakcji pracowników i funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej
  2. zmiana dotychczasowego zapisu § 66 pkt 1 i 2 Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. "w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub zwłok oraz szczątków ludzkich" .

 

Informacje, dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji złożonych do Komendanta Głównego Policji, znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, w zakładce "Petycje 2021".

Metryczka

Data publikacji : 22.03.2022
Data modyfikacji : 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry