Zestawienie 2020 - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zestawienie 2020

 

I n f o r m a c j a

o petycjach rozpatrzonych w Komendzie Głównej Policji w roku 2020

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.,poz. 870 ze zm.) informuję, że w 2020 r., w Komendzie Głównej Policji rozpatrzono dwie petycje. Przedmiotem petycji były następujące postulaty:

  1. utworzenia zakładki "Ruch drogowy - jednolita interpretacja przepisów"  na stronie internetowej Komendy Głównej Policji lub stworzenia nowej strony internetowej poświęconej temu zagadnieniu,
  2. dokonania zmian w serwisie internetowym "statystyka.policja.pl" zmierzających do ujednolicenia danych statystycznych "PRZEMOC W RODZINIE" do formy zawartej w formularzach "Niebieskiej Karty".

 

Informacje, dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji złożonych do Komendanta Głównego Policji, znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, w zakładce "Petycje 2020".

 

 

Metryczka

Data publikacji : 24.06.2021
Data modyfikacji : 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wiechetek Wydział Ogólny BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry