Pouczenia RODO - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Pouczenia RODO

POUCZENIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny Policji.
Kontakt:
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
tel. (22) 62-102-51
faks
numer  (22) 60-126-77.

Komendant Główny Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kgp@policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KGP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 24.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Kontroli KGP
Osoba udostępniająca informację:
Hubert Kaczorowski
Osoba modyfikująca informację:
Hubert Kaczorowski
do góry