Petycja z 5 maja 2021 r. - Petycje 2021 - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja z 5 maja 2021 r.

Petycja dotyczy przeprowadzenia badań satysfakcji pracowników i funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej.

Data złożenia: 11 maja 2021 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.

W dniu 8 czerwca 2021 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję wskazując, iż brak jest przesłanek do podejmowania czynności w zakrese wnioskowanego przedmiotu petycji.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2021
Data modyfikacji : 14.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wiechetek
do góry