Petycja z dnia 9 czerwca 2019 r. w sprawie zapoznania "wszystkich naczelników ruchu drogowego komend Policji w Polsce" oraz "funkcjonariuszy Wydziałów Ruchu Drogowego Policji" z treścią nadesłanej petycji, która (wg jej autorów) stanowi "podstawowe informacje" w zakresie problematyki związanej z usuwaniem odpadów pokolizyjnych / powypadkowych z miejsc zdarzeń drogowych o ww. charakterze.

Petycja dotyczy zapoznania "wszystkich naczelników ruchu drogowego komend Policji w Polsce" oraz "funkcjonariuszy Wydziałów Ruchu Drogowego Policji" z treścią nadesłanej petycji, która (wg jej autorów) stanowi "podstawowe informacje" w zakresie problematyki związanej z usuwaniem odpadów pokolizyjnych / powypadkowych z miejsc zdarzeń drogowych o ww. charakterze.

Data złożenia: 9 lipca 2019 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

W dniu 30.09.2019 r. udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 23.07.2019
Data modyfikacji : 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Matysiak
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry