Petycja - Petycje 2018 - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja dotyczy wprowadzenia regularnych kontroli miejsc, gdzie psy trzymane są na łańcuchach.

Data złożenia: 7 marca 2018 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.

dniu 7 maja 2018 r. udzielono odpowiedzi na petycję (sposób załatwienia petycji w załączniku poniżej).

W dniu 5 maja 2018 r. kopię petycji przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej celem realizacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 06.04.2018
Data modyfikacji : 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Matysiak
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry