Oświadczenia majątkowe - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenia majątkowe kierownictwa KGP publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku - nadinsp. Daniel Kołnierowicz

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy - insp. Paweł Spychała

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - insp. Jarosław Rzymkowski

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim - mł. insp. Jarosław Janiak

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - insp. Krzysztof Justyński

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach - insp. Dariusz Augustyniak

p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie - insp. Robert Strzelecki

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - insp. Paweł Dobrodziej

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi - insp. Andrzej Łapiński

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie - insp. Tomasz Klimek

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - insp. Jarosław Kaleta

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu - nadinsp. Tomasz Trawiński

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - insp. Tomasz Michułka

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie - nadinsp. Krzysztof Pobuta

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie - mł. insp. Jacek Cegieła

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - insp. Arkadiusz Golanowski

Komendant Stołeczny Policji - mł. insp. Rafał Kubicki

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji  - insp. Kamil Bracha

Metryczka

Data publikacji 03.04.2017
Data modyfikacji 26.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
GKGP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka, Piotr Kostrzewa
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kostrzewa
do góry