Oświadczenia majątkowe - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenia majątkowe kierownictwa KGP publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku - nadinsp. Robert Szewc:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy - nadinsp. Piotr Leciejewski:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019,

- oświadczenie majątkowe za rok 2020.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - nadinsp. Andrzej Łapiński:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019,

- oświadczenie majątkowe za rok 2020.

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim - insp. Jarosław Pasterski:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - nadinsp. Roman Rabsztyn

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach - nadinsp. dr Jarosław Kaleta:

- oświadczenie majątkowe za rok 2020.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie - nadinsp. Michał Lendzion

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - nadinsp. Artur Bielecki:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019,

- oświadczenie majątkowe za rok 2020.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi - nadinsp.Sławomir Litwin:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019,

- oświadczenie majątkowe za rok 2020.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie - nadinsp. Tomasz Klimek:

- oświadczenie majątkowe za rok 2018,

- oświadczenie majątkowe za rok 2019,

- oświadczenie majątkowe za rok 2020.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - nadinsp. Rafał Kochańczyk

- oświadczenie majątkowe za rok 2020 r.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu - nadinsp. Piotr Mąka:

- oświadczenie majątkowe za rok 2018,

- oświadczenie majątkowe za rok 2019,

- oświadczenie majątkowe za rok 2020.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - insp. Waldemar Wołowiec

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie - insp. Dariusz Matusiak:

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie - nadinsp. Tomasz Trawiński:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019,

- oświadczenie majątkowe za rok 2020.

Komendant Wojewódzki  Policji we Wrocławiu - nadinsp. Dariusz Wesołowski:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

Komendant Stołeczny Policji - nadinsp. Paweł Dzierżak

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji  - nadinsp. Paweł Półtorzycki:

- oświadczenie majątkowe za rok 2018,

- oświadczenie majątkowe za rok 2019,

- oświadczenie majątkowe za rok 2020.

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - nadinsp. Marek Ślizak:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2017
Data modyfikacji : 22.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry