Wykaz Nieruchomości Komendy Głównej Policji w Warszawie - Majątek - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz Nieruchomości Komendy Głównej Policji w Warszawie

Lp.
Adres nieruchomości
Tytuł prawny
Powierzchnia gruntu m2
Powierzchnia bydynków m2

Al. Ujazdowskie 7
Warszawa

Trwały zarząd na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 43/01 z dnia 18.09.2001 r.
2 566,00
4 349,20
ul. Iwicka 14
Warszawa
Trwały zarząd na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 29/02 z dnia 03.07.2002 r.
33 351,00
25 470,10
ul. Olszewska 6
Warszawa
Trwały zarząd na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 33/01 z dnia 30.05.2001 r.
1 919,00
2 280,90
ul. Wiśniowa 58
Warszawa
Trwały zarząd (w udziale 72%) na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 69/06 z dnia 15.12.2006 r.
13 932,00
8 708,40
ul. Puławska 148/150
Warszawa
Trwały zarząd na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 37/07 z dnia 20.09.2007 r.
20 376,00
20 550,80
6 ul. Domaniewska 36/38
Warszawa
Władanie na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych nr 35/90 z dnia 06.09.1990 r. w sprawie rozdysponowania obiektów służbowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdujących się na obszarze województwa stołecznego, warszawskiego 8 250,00 12 547,20
7 ul. Magazynowa 2
Warszawa
Władanie na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych nr 35/90 z dnia 06.09.1990 r. w sprawie rozdysponowania obiektów służbowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdujących się na obszarze województwa stołecznego, warszawskiego 3 896,00 3 073,00
8 ul. Taborowa 33b
Trwały zarząd na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 54/08 z dnia 1.10.2008 r.
11 428,00 3 255,30
9 ul. Taborowa 33c
Warszawa
Trwały zarząd na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 53/08 z dnia 1.10.2008 r.  
20 051,00 8 133,10
10 ul. Słoneczna 37
Warszawa

Władanie na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych nr 35/90 z dnia 06.09.1990 r. w sprawie rozdysponowania obiektów służbowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdujących się na obszarze województwa stołecznego, warszawskiego

986,00 1 922,00
11
    ul. Racławicka 132     
                     Warszawa                             
Trwały zarząd na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 43/07 z dnia 12.11.2007 r. 101 984,00 9 400,00
12
ul. Barcicka 52/56
Warszawa
Trwały zarząd na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 28/02 z dnia 3.07.2002 r. 11 647,00 6 341,00

 

Metryczka

Data publikacji : 20.05.2008
Data modyfikacji : 13.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kaczmarczyk Biuro Logistyki Policji
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry