KIEROWNICTWO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI - Kierownictwo KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KGP

KIEROWNICTWO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI    

nadinsp. Dariusz Augustyniak

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI    

nadinsp. Paweł Dobrodziej

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

nadinsp. Roman Kuster

-------------------------------------------------------------------------------

 

BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Dyrektor - insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz

Zastępca Dyrektora - insp. Grażyna Makowska

 

BIURO DO WALKI Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ

Dyrektor  - insp. Mariusz Lenczewski

Zastępca Dyrektora - insp. Sławomir Szumilas

 

BIURO FINANSÓW

Dyrektor - Magdalena Świderska

Zastępca Dyrektora - Małgorzata Kubicka

 

BIURO EDUKACJI HISTORYCZNEJ - MUZEUM POLICJI

Dyrektor - podinsp. Krzysztof Musielak

 

BIURO KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ

 Dyrektor - insp. Jarosław Siekierski  

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Jolanta Wróbel

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Milena Pietruś

Zastępca Dyrektora - insp. Dorota Przypolska

 

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Dyrektor - insp. Mariusz Ciarka

 

BIURO KONTROLI

Dyrektor - insp. Dariusz Szuba

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Paweł Herbuś

 

BIURO KRYMINALNE 

Dyrektor - insp. Grzegorz Napiórkowski

Zastępca Dyrektora - insp. Magdalena Nguyen-Fudala

Zastępca Dyrektora - insp. Dariusz Cybura

 Zastępca Dyrektora - insp. Michał Grzelec

 

BIURO LOGISTYKI POLICJI

Dyrektor - insp. Andrzej Kropiwiec

Zastępca Dyrektora - insp. Mariusz Żurawski

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Beata Szadkowska

 

BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Dyrektor - insp. Przemysław Więcław

Zastępca Dyrektora - insp. Sławomir Rusak

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Piotr Pogorzelski

 

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI

Dyrektor - insp. Paulina Filipowiak

Zastępca Dyrektora - insp. Irmina Gołębiewska

Zastępca Dyrektora - nadkom. Michał Hoszcz

p.o. Zastępcy Dyrektora - podinsp. Iwona Wysocka-Zowczak

                                                                                                      

 BIURO PREWENCJI 

Dyrektor - insp. Robert Kumor

Zastępca Dyrektora - insp. Piotr Kulesza

 

BIURO RUCHU DROGOWEGO

Dyrektor - insp. Piotr Owsiewski

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Robert Koźlak

 

BIURO WYWIADU I INFORMACJI KRYMINALNYCH

Dyrektor - podinsp. Karol Stojak

Zastępca Dyrektora - insp. Robert Malinowski

Zastępca Dyrektora - insp. Marek Boroń

 

GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dyrektor - mł. insp. Iwona Kuc

Zastępca Dyrektora - insp. Krzysztof Kozieł

 

GŁÓWNY SZTAB POLICJI

Dyrektor - insp. Maciej Nestoruk

Zastępca Dyrektora - insp. Adam Kachel

 

WYDZIAŁ OCHRONY PRACY

p.o. Naczelnika - asp.szt. lek. Agnieszka Ludwisiak

 

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Emilia Majszczyk 

Metryczka

Data publikacji : 11.11.2017
Data modyfikacji : 21.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
BKSiOP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry