KIEROWNICTWO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI - Kierownictwo KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KGP

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI    

nadinsp. Dariusz Augustyniak

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI    

nadinsp. Paweł Dobrodziej

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

nadinsp. Roman Kuster

-------------------------------------------------------------------------------

 

BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Dyrektor - insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz

Zastępca Dyrektora - insp. Grażyna Makowska

 

BIURO FINANSÓW

Dyrektor - Magdalena Świderska

Zastępca Dyrektora - Małgorzata Kubicka

 

BIURO EDUKACJI HISTORYCZNEJ - MUZEUM POLICJI

 Dyrektor - mł. insp. Robert Horosz

 

BIURO KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ

 Dyrektor - insp. Jarosław Siekierski  

Zastępca Dyrektora - insp. Milena Pietruś

Zastępca Dyrektora - insp. Dorota Przypolska

Zastępca Dyrektora - kom. Judyta Prokopowicz

 

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Dyrektor - insp. Mariusz Ciarka

 

BIURO KONTROLI

Dyrektor - insp. Dariusz Szuba

Zastępca Dyrektora - insp. Paweł Herbuś

 

BIURO KRYMINALNE 

Dyrektor - insp. Grzegorz Napiórkowski

 Zastępca Dyrektora - insp. Michał Grzelec

p.o. Zastępcy Dyrektora - nadkom. Robert Wojtasik

 

BIURO ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ

Dyrektor - insp. Magdalena Nguyen-Fudala

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Michał Białęcki

Zastępca Dyrektora - kom. Ewelina Mączkorowska

 

BIURO LOGISTYKI POLICJI

p.o. Dyrektora - insp. Mariusz Żurawski

Zastępca Dyrektora - insp. Beata Szadkowska

 

BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Dyrektor - insp. Przemysław Więcław

Zastępca Dyrektora - insp. Sławomir Rusak

Zastępca Dyrektora - insp. Piotr Pogorzelski

 

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI

Dyrektor - insp. Paulina Filipowiak

Zastępca Dyrektora - nadkom. Michał Hoszcz

Zastępca Dyrektora - nadkom. Paulina Macczak

                                                                                                       

 BIURO PREWENCJI 

Dyrektor - insp. Robert Kumor

Zastępca Dyrektora - insp. Piotr Kulesza

 

BIURO RUCHU DROGOWEGO

Dyrektor - insp. Piotr Owsiewski

Zastępca Dyrektora - insp. Robert Koźlak

 

BIURO WYWIADU I INFORMACJI KRYMINALNYCH

Dyrektor - mł. insp. Karol Stojak

Zastępca Dyrektora - insp. Robert Malinowski

Zastępca Dyrektora - insp. Marek Boroń

 

GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dyrektor - insp. Iwona Kuc

Zastępca Dyrektora - insp. Krzysztof Kozieł

 

GŁÓWNY SZTAB POLICJI

Dyrektor - insp. Adam Kachel

Zastępca Dyrektora - insp. Jacek Witas 

p.o. Zastępcy Dyrektora - insp. Adam Szeliński

 

WYDZIAŁ OCHRONY PRACY

Naczelnik - podkom. lek. Agnieszka Ludwisiak

 

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Emilia Majszczyk 

Metryczka

Data publikacji : 11.11.2017
Data modyfikacji : 02.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
BKSiOP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry