KIEROWNICTWO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI - Kierownictwo KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KGP

KIEROWNICTWO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI    

nadinsp. dr Andrzej Szymczyk

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI    

nadinsp. Jan Lach

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

nadinsp. Dariusz Augustyniak

-------------------------------------------------------------------------------

 

BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Dyrektor - mł. insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz

Zastępca Dyrektora - insp. Grażyna Makowska

 

BIURO DO WALKI Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ

Dyrektor  - mł. insp. Mariusz Lenczewski

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Sławomir Szumilas

 

BIURO FINANSÓW

Dyrektor - Magdalena Świderska

Zastępca Dyrektora - Małgorzata Kubicka

 

BIURO HISTORII I TRADYCJI POLICJI

Dyrektor - nadkom. Krzysztof Musielak

 

BIURO KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ

 Dyrektor - insp. Jarosław Siekierski  

 Zastępca Dyrektora - insp. Marcin Rosół

p.o. Zastępcy Dyrektora - nadkom. Jolanta Wróbel

 

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Dyrektor - insp. Iwona Klonowska

 

BIURO KONTROLI

Dyrektor - insp. Dariusz Szuba

p.o. Zastępcy Dyrektora - nadkom. Paweł Herbuś

 

BIURO KRYMINALNE 

Dyrektor - nadkom. Piotr Janik

Zastępca Dyrektora - insp. Krzysztof Kot

Zastępca Dyrektora - insp. Grzegorz Napiórkowski

Zastępca Dyrektora - insp. Jarosław Bryl

 

BIURO LOGISTYKI POLICJI

Dyrektor - insp. Małgorzata Borowik

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Katarzyna Anioł-Olejnik 

Zastępca Dyrektora - insp. Mariusz Żurawski

 

BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Dyrektor - insp. Przemysław Więcław

Zastępca Dyrektora - insp. Sławomir Rusak

Zastępca Dyrektora - nadkom. Piotr Pogorzelski

 

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI

Dyrektor - insp. Łukasz Wiliński 

Zastępca Dyrektora - insp. Irmina Gołębiewska

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Paulina Filipowiak

                                                                                                       

 BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH

Dyrektor - mł. insp. Dariusz Zięba

Zastępca Dyrektora - nadkom. Krzysztof Sowiński

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Sławomir Wocial

 

BIURO PREWENCJI 

Dyrektor - mł. insp. Robert Kumor

 

BIURO RUCHU DROGOWEGO

Dyrektor - insp. Zdzisław Sudoł

Zastępca Dyrektora - insp. Piotr Owsiewski

 

BIURO WYWIADU I INFORMACJI KRYMINALNYCH

Dyrektor - insp. Waldemar Wołowiec

Zastępca Dyrektora - podinsp. Robert Malinowski

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Marek Boroń

 

GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dyrektor - insp. Sławomir Litwin

Zastępca Dyrektora - podinsp. Iwona Kuc

 

GŁÓWNY SZTAB POLICJI

p.o. Dyrektora - insp. Maciej Nestoruk

Zastępca Dyrektora - insp. Dariusz Dymiński

 

SEKCJA OCHRONY PRACY 

nadkom. Piotr Sadowski

 

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Emilia Majszczyk 

Metryczka

Data publikacji : 11.11.2017
Data modyfikacji : 16.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
BKSiOP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Gabinet KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry