Listy kandydatów i wyniki naboru

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w Komendzie Głównej Policji 16 IX 2022 r. - 26 IX 2022 r.

1.specjalista - zastępstwo w Zespole ds. Planowania, Analiz i Rozliczeń Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji KGP  - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

2.starszy specjalista - zastępstwo w Sekcji ds. Poszukiwań Międzynarodowych II Wydziału Wsparcia Poszukiwań BMWP KGP   - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

3. sekretarz - zastępstwo w Wydziale Ogólnym Biura Kryminalnego KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

4. referendarz w Wydziale Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP  - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

5.główny specjalista w Wydziale Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

6.  referendarz w Wydziale Zarządzania Projektami Biura Łączności i Informatyki KGP -  przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

7. starszy specjalista 0,5 w Zespole Edukacji Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

8. główny specjalista w Zespole ds. Bezpieczeństwa Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

9. główny specjalista w Zespole ds. Usług Głosowych Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

10. starszy specjalista w Sekcji Operatorów Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

11. starszy specjalista w Zespole ds. Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

12. starszy specjalista w Wydziale – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych BWiIK KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

13. podreferendarz w Sekcji Ekspedycji Wydziału Poczty Specjalnej Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

14. podreferendarz w Sekcji Ekspedycji Wydziału Poczty Specjalnej Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

 

Metryczka

Data publikacji : 16.09.2022
Data modyfikacji : 09.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wiechetek Wydział Ogólny BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wiechetek
do góry