Listy kandydatów i wyniki naboru

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w Komendzie Głównej Policji 1 VIII 2022 r. - 12 VIII 2022 r.

 1. referendarz w Wydziale Finansów i Rozliczeń w Biurze Finansów KGP  - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

 2. starszy specjalista 0,5 w Zespole Edukacji Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

 3. starszy specjalista w Sekcji Operatorów Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

 4. starszy specjalista w Zespole ds. Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

 5. główny specjalista w Zespole ds. Bezpieczeństwa Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

 6. główny specjalista w Zespole ds. Usług Głosowych Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

 7. podreferendarz w Sekcji Obsługi Ewidencyjnej Wydziału Obsługi Końcowego Użytkownika BŁiI KGP - przejdź doogłoszenia, wynik naboru

 8. starszy specjalista w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Policyjnych i Krajowych  BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

 9. referendarz w Zespole ds. Obsługi Kancelaryjnej Wydziału Analityczno-Koordynacyjnego Biura Logistyki Policji KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

 10. starszy specjalista w Wydziale Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

 11. specjalista w Zespole Audytu Wewnętrznego KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

Metryczka

Data publikacji : 01.08.2022
Data modyfikacji : 18.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wiechetek
do góry