Listy kandydatów i wyniki naboru

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w Komendzie Głównej Policji 1 IV 2022 r - 11 IV 2022 r

 1. referendarz w Wydziale Operacyjnym Głównego Sztabu Policji KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

 2. referendarz w Wydziale Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

 3. starszy specjalista w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Policyjnych i Krajowych  BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

 4. starszy specjalista w Sekcji Operatorów Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

 5. główny specjalista w Zespole ds. Usług Głosowych Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

 6. starszy specjalista w Zespole ds. Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

 7. główny specjalista w Wydziale Ogólnym Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

 8. podreferendarz w Zespole Rozliczeń Finansowych Wydziału Finansów i Rozliczeń Biura Finansów KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

 9. starszy specjalista zastępstwo w Sekcji ds. Poszukiwań Międzynarodowych II Wydziału Wsparcia Poszukiwań BMWP KGP - przejdź do ogłoszenia

 10. specjalista zastępstwo w Sekcji Całodobowej Obsługi Punktu Kontaktowego PNR Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

 11. starszy specjalista w Wydziale Zabezpieczenia Obiektów KGP Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 01.04.2022
Data modyfikacji : 01.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wiechetek
do góry