Listy kandydatów i wyniki naboru

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w Komendzie Głównej Policji 16 II 2022 r - 28 II 2022 r

  1. starszy specjalista w Sekcji Całodobowej Obsługi Punktu Kontaktowego PNR Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP - przejdż do ogłoszenia, wynik naboru
  2. główny specjalista w Sekcji Realizacji Inwestycji i Remontów Wydziału Inwestycji i Remontów BLP KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

  3. główny specjalista w Zespole ds. Utrzymania Systemów Infrastruktury Technicznej Wydziału Inwestycji i Remontów BLP KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

  4. podreferendarz w Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGPpodreferendarz w Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

  5. podreferendarz w Wydziale Ogólnym Biura Kryminalnego KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

  6. podreferendarz w Sekcji Obsługi Głównego Sztabu Policji KGP - przejdź do ogłoszenia, wyniki naboru

Metryczka

Data publikacji : 16.02.2022
Data modyfikacji : 29.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry