Listy kandydatów i wyniki naboru

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w Komendzie Głównej Policji 3 I 2022 r. - 13 I 2022 r.

  1. podreferendarz w Sekcji Magazynów Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej Biura Logistyki Policji KGP, przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
  2. starszy specjalista w Sekcji Obsługi Sprzętu Informatycznego Wydziału Obsługi Końcowego Użytkownika BŁiI KGP, przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
  3. starszy specjalista w Zespole Analiz Wydziału Analityczno-Koordynacyjnego Biura Łączności i Informatyki KGP, przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
  4. podreferendarz w Wydziale Prezydialnym Gabinetu Komendanta Głównego Policji, przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

Metryczka

Data publikacji : 03.01.2022
Data modyfikacji : 29.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry