Listy kandydatów i wyniki naboru

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w Komendzie Głównej Policji 16 XII 2021 r. - 10 I 2022 r.

 1. starszy specjalista w Sekcji Całodobowej Obsługi Punktu Kontaktowego PNR Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 2. starszy specjalista w Zespole ds. Wspomagania Technicznego Inwestycji i Remontów Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami  BLP KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 3. specjalista w Zespole ds Koordynacji Obrotu Nieruchomościami Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami  BLP KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 4. główny specjalista w Sekcji Wsparcia Administracyjnego Biura Finansów KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 5. główny specjalista w Wydziale Rachunkowości i Sprawozdawczości Biura Finansów KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 6. starszy specjalista 0,5 w Zespole Edukacji Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 7. starszy specjalista w Sekcji Operatorów Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 8. specjalista w Sekcji Centralnych Systemów Internetowych Wydziału Cyberbezpieczeństwa BŁiI KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 9. starszy specjalista w Zespole ds. Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 10. specjalista w Wydziale Zarządzania Projektami Biura Łączności i Informatyki KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 11. referendarz w Wydziale Zarządzania Projektami Biura Łączności i Informatyki KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 12. główny specjalista w Zespole ds. Usług Głosowych Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 13. starszy specjalista zastępstwo w Sekcji ds. Poszukiwań Międzynarodowych II Wydziału Wsparcia Poszukiwań BMWP KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 14. referendarz zastępstwo w Sekcji ds. Poszukiwań Międzynarodowych I Wydziału Wsparcia Poszukiwań BMWP KGP, przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 15. podreferendarz w Kancelarii Tajnej Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP, przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 16. podreferendarz w Wydziale Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 17. podreferendarz  w Zespole ds Administrowania  i Bieżącej Konserwacji Obiektów KGP Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KGP BLP KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 18. podreferendarz w Sekcji do spraw Eksploatacji Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura Logistyki Policji KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 19. specjalista w Wydziale Wydatków Osobowych Biura Finansów KGP, przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 20. psycholog w Wydziale Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

Metryczka

Data publikacji : 16.12.2021
Data modyfikacji : 29.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wiechetek Wydział Ogólny BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry