Listy kandydatów i wyniki naboru

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w Komendzie Głównej Policji 18 X 2021 r. - 28 X 2021 r.

 1. podreferendarz w Wydziale Ogólnym Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 2. główny specjalista w Sekcji Wsparcia Administracyjnego Biura Finansów KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 3. starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 4. starszy specjalista w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 5. specjalista w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 6. główny specjalista w Zespole ds. Geomatyki Wydziału Utrzymania Systemów Telekomunikacyjnych BŁiI KGP - przejdź o ogłoszenia , wynik naboru
 7. starszy specjalista w Sekcji Obsługi Sprzętu Informatycznego Wydziału Obsługi Końcowego Użytkownika BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 8. główny specjalista w Wydziale Rachunkowości i Sprawozdawczości Biura Finansów KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 9. starszy specjalista w Wydziale Rachunkowości i Sprawozdawczości Biura Finansów KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 10. podreferendarz w Wydziale Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
 11. referendarz w Sekcji Wsparcia Współpracy Kryminalnej Wydziału Wsparcia Wymiany Informacji BMWP KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 12. podreferendarz w Wydziale Ogólnym BMWP KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
 13. specjalista zastępstwo w Zespole ds Planowania, Analiz i Rozliczeń Wydziału Inwestycji i Remontów KGP BLP KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru

Metryczka

Data publikacji : 18.10.2021
Data modyfikacji : 10.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry