Listy kandydatów i wyniki naboru

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w Komendzie Głównej Policji 1 X 2021 r. - 11 X 2021 r.

  1. starszy specjalista w Wydziale Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
  2. specjalista w Wydziale Zarządzania Projektami Biura Łączności i Informatyki KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
  3. referendarz w Wydziale Zarządzania Projektami Biura Łączności i Informatyki KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
  4. starszy specjalista w Zespole ds. Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
  5. podreferendarz w Zespole ds Mieszkaniowych Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gosp. Nieruchom. BLP KGP - przejdź do ogłoszenia , wynik naboru
  6. specjalista w Wydziale Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
  7. starszy specjalista w Zespole-Redakcji „Gazety Policyjnej” Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru
  8. specjalista 0,5 w Zespole-Redakcji „Gazety Policyjnej” Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP - przejdź do ogłoszenia, wynik naboru

Metryczka

Data publikacji : 01.10.2021
Data modyfikacji : 21.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wiechetek
do góry