Listy kandydatów i wyniki naboru

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w Komendzie Głównej Policji 4 I 2021 r. - 14 I 2021 r.

 1. główny specjalista w Wydziale Cyberbezpieczeństwa Biura Łączności i Informatyki - przejdź do ogłoszenia; wynik naboru

 2. starszy specjalista w Wydziale – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych - przejdź do ogłoszenia; wynik naboru

 3. specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Bezpieczeństwa Informacji - przejdź do ogłoszenia; wynik naboru

 4. starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Bezpieczeństwa Informacji - przejdź do ogłoszenia; wynik naboru

 5. starszy specjalista w Wydziale Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki - przejdź do ogłoszenia; wynik naboru

 6. główny specjalista w Sekcji Nadzoru Techniki Lotniczej Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji - przejdź do ogłoszenia; wynik naboru

 7. specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów - przejdź do ogłoszenia; wynik naboru

 8. referendarz w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów - przejdź do ogłoszenia

 9. główny specjalista w Zespole do spraw Utrzymania Systemów Infrastruktury Technicznej Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji - przejdź do ogłoszenia; wynik naboru

 10. starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów - przejdź do ogłoszenia

   

Metryczka

Data publikacji : 04.01.2021
Data modyfikacji : 26.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry