Skargi i wnioski

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Głównej Policji

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA GŁÓWNA
                                 ul. Puławska 148/15
                                 02-514 Warszawa
 • osobiście – w Biurze Przepustek KGP, przy ul. Puławskiej 148/150
  codziennie w godzinach 8.15 – 16.15
 • faksem – na numer: +48 22 60 135 71
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres skargi.kgp@policja.gov.pl

WAŻNE!

Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i obsługi dokumentów elektronicznych znajdują się z zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza na stronie BIP KGP.

 • ustnie do protokołu – w Biurze Przepustek KGP przy ul. Puławskiej 148/150  02-514 Warszawa.

  W dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 (w poniedziałki w godzinach 9.00 – 17.00) w siedzibie Komendy Głównej Policji, adres jw. oficerowie Biura Kontroli KGP – działający w imieniu Komendanta Głównego Policji – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie (22) 60 – 122 72.

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.
   

 WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Metryczka

Data publikacji : 17.09.2013
Data modyfikacji : 04.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
BK KGP
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kostrzewa
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kostrzewa
do góry