Ochrona prawna skarżącego - Skargi i wnioski - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych

WAŻNE

Niemniej jednak osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

 

Metryczka

Data publikacji 17.09.2013
Data modyfikacji 18.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Ołdak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kostrzewa
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kostrzewa
do góry