Ochrona prawna skarżącego - Skargi i wnioski - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Ochrona prawna skarżącego

Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu postępowań administracyjnych

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje”.

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813.

WAŻNE

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

Metryczka

Data publikacji : 17.09.2013
Data modyfikacji : 26.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Ołdak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kostrzewa
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Matysiak
do góry