Aktualne ogłoszenia - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Aktualne ogłoszenia

 

UWAGA!

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęcia do służby w Policji na roku 2017, określając je w następujący sposób:

22 lutego - 600 osób,

23 maja - 790 osób,

3 lipca - 140 osób,

22 sierpnia - 750 osób,

12 grudnia - 2020 osób.

Dodatkowo informuje się, iż Komendant Główny Policji na podstawie przeprowadzanej w 2017 r. cyklicznej analizy fluktuacji kadr w Policji  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęcia do służby w Policji.

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI  

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY REKRUTACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (praca.policja.pl)
 • w "Informatorze dla kandydatów do służby w Policji" dostępnym w każdej jednostce Policji oraz na stronie internetowej (zobacz informator).

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).


PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA CZŁONKÓW PERSONELU LOTNICZEGO

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę złożonych dokumentów
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
 • ustalenie przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).


PROCEDUR REKRUTACJNA DLA CZŁONKÓW PERSONELU MEDYCZNEGO W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę złożonych dokumentów
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym
 • przeprowadzenie wywiadu zorganizowanego
 • ustalenie przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).


 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 02.01.2015
Data modyfikacji 30.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kostrzewa Gabinet KGP
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kostrzewa
do góry