Rejestr zmian - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Data Redaktor Akcja Zmiana
26.02.2019 10:33 Renata Przesmycka
modyfikacja
02.10.2018 13:47 Renata Przesmycka
publikacja
Załącznik: referendarz w Sekcji do spraw Eksploatacji Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura Logistyki Policji KGP / wyniki naboru
28.09.2018 15:55 Renata Przesmycka
publikacja
Załącznik: starszy specjalista w Sekcji Realizacji Inwestycji i Remontów Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji / wyniki naboru
24.09.2018 10:58 Renata Przesmycka
publikacja
Załącznik: starszy specjalista w Sekcji Pozyskiwania Środków Pomocowych Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP / wyniki naboru
19.09.2018 14:25 Renata Przesmycka
modyfikacja
19.09.2018 14:22 Renata Przesmycka
publikacja
Załącznik: starszy specjalista w Wydziale Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego KGP / wyniki naboru
19.09.2018 12:05 Renata Przesmycka
publikacja
Załącznik: starszy specjalista w Wydziale Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP / wyniki naboru
19.09.2018 12:04 Renata Przesmycka
publikacja
Załącznik: starszy specjalista w Sekcji do spraw Poszukiwań Międzynarodowych II Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP / wyniki naboru
19.09.2018 12:02 Renata Przesmycka
publikacja
Załącznik: specjalista w Zespole do spraw Ochrony Przeciwpożarowej Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji KGP / wyniki naboru
19.09.2018 12:01 Renata Przesmycka
publikacja
Załącznik: specjalista w Sekcji do spraw Poszukiwań Międzynarodowych I Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji / wyniki naboru
19.09.2018 11:59 Renata Przesmycka
modyfikacja
Załącznik: specjalista w Sekcji do spraw Poszukiwań Międzynarodowych I Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
19.09.2018 11:30 Renata Przesmycka
modyfikacja
Załącznik: podreferendarz w Zespole do spraw Gospodarki Lokalowej Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KGP Biura Logistyki Policji KGP / wynik naboru
19.09.2018 11:29 Renata Przesmycka
modyfikacja
Załącznik: starszy specjalista w Sekcji Centralnych Systemów Internetowych Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych Biura Łączności i Informatyki KGP / wynik naboru
06.09.2018 12:37 Piotr Matysiak
publikacja
Załącznik: starszy specjalista w Sekcji Centralnych Systemów Internetowych Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych Biura Łączności i Informatyki KGP / wynik naboru
06.09.2018 12:36 Piotr Matysiak
publikacja
Załącznik: podreferendarz w Zespole do spraw Gospodarki Lokalowej Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KGP Biura Logistyki Policji KGP / wynik naboru
06.09.2018 12:34 Piotr Matysiak
modyfikacja
06.09.2018 12:34 Piotr Matysiak
przeniesienie
14.08.2018 11:44 Renata Przesmycka
modyfikacja
01.08.2018 13:18 Renata Przesmycka
publikacja
do góry