Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020

"Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Komenda Główna Policji zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „Budowa chmury obliczeniowej Policji jako inkubatora innowacyjności i bezpieczeństwa”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku o godz. 12.00 w Komendzie Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie (sala Pegaz).

Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia, podając w treści maila: imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane reprezentowanej instytucji/firmy. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 26 września 2019 r. wyłącznie, na adres andrzej.pastuszka@policja.gov.pl   (w tytule maila należy wpisać: „Budowa chmury obliczeniowej Policji – prezentacja publiczna”.

Udział w prezentacji jest bezpłatny, ilość miejsc z powodów technicznych jest ograniczona, w związku z tym o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby które zakwalifikują się do udziału w prezentacji otrzymają powiadomienie mailowe.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz w celu sporządzenia protokołu z prezentacji. Kopia protokołu zostanie załączona do Wniosku o Dofinansowanie ww. projektu.
 

Metryczka

Data publikacji : 11.09.2019
Data modyfikacji : 01.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry