Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Dnia 31 sierpnia 2017 roku o godz. 11:00 w budynku Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych – jako elementu koncepcji Cyfrowej Policji, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2017 roku na adres e-mail: naczelnik.przestepczosc-samochodowa@ksp.policja.gov.pl.

Przebieg prezentacji publicznej utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.”

Metryczka

Data publikacji : 17.08.2017
Data modyfikacji : 17.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Gabinet KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry