Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112” w ramach działania 2.1 POPC

 

2 marca 2016 r. o godz. 11:00, w siedzibie Komendy Głównej Policji, przy ul. Domaniewskiej 36/38, 02-672 Warszawa, będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112”, przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość
e-usług publicznych. Publiczna prezentacja odbędzie się w sali Pegaz - na pierwszym piętrze budynku Policyjnego Domu Kultury „Pegaz”, wejście od ul. Magazynowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2016 roku do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.sieradzki@policja.gov.pl

 

Publiczna Prezentacja załaożeń Projektu

Protokół z Prezentacji publicznej założeń projektu „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112” w ramach działania 2.1 POPC

Metryczka

Data publikacji 12.02.2016
Data modyfikacji 30.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
BF KGP
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kostrzewa
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kostrzewa
do góry