Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

 

 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

 

1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Główna Policji”,

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Główną Policji danej informacji, o ile została ona określona,

4) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 

 

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
 ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

 

            Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Główna Policji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Główna Policji zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.     

Metryczka

Data publikacji : 29.12.2011
Data modyfikacji : 03.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka WydziałOgólny BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry