Portal danych - Portal otwartych danych - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Portal otwartych danych

Portal otwartych danych przedstawia informacje sektora publicznego udostępniane lub przekazywane w postaci elektronicznej, w wersji źródłowej, w otwartym i niezastrzeżonym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, które są przeznaczone do bezpłatnego ponownego wykorzystywania na tych samych zasadach dla każdego użytkownika, bez konieczności potwierdzania tożsamości przez użytkownika;

Informacje sektora publicznego o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w rozumieniu ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego są udostępniane w portalu danych - http://dane.gov.pl/pl

Zasoby publikowane przez Komendanta Głównego Policji w portalu danych dostępne są pod adresem - https://dane.gov.pl/pl/institution/27,komenda-glowna-policji

 

 

Metryczka

Data publikacji : 29.12.2011
Data modyfikacji : 04.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Przesmycka
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Wydział Ogólny BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry