opłaty - Opłaty - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

opłaty

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

          
Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:

- liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
- czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
- koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
- koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.
 

Metryczka

Data publikacji : 29.12.2011
Data modyfikacji : 15.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Międzybrodzka, Piotr Matysiak
Osoba udostępniająca informację:
osoba publikująca: Katarzyna Chmiel Wydział Analiz Gabinetu KGP
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Matysiak
do góry