Zestawienie 2022 - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zestawienie 2022

 

I n f o r m a c j a

o petycjach rozpatrzonych w Komendzie Głównej Policji w roku 2022

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 870 ze zm.)
informuję, że w 2022 r., w Komendzie Głównej Policji rozpatrzono jedną petycję, której przedmiotem był postulat dokonania:

 

  • zmiany sposobu wykonywania zadań przez funkcjonariuszy Policji w czasie trwania pandemii odnośnie działań związanych z legitymowaniem osób zwolnionych
    z zakrywania ust i nosa na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

 

Informacje, dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji złożonej do Komendanta Głównego Policji, znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, w zakładce: „Kontakt”, podzakładce: „Petycje”.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 22.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wiechetek Wydział Ogólny BKSiOP KGP
do góry