Zestawienie 2019 - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zestawienie 2019

I n f o r m a c j a

o petycjach rozpatrzonych w Komendzie Głównej Policji w roku 2019

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że w 2019 r. w Komendzie Głównej Policji rozpatrzono dwie petycje. Przedmiotem petycji były postulaty:

  1. Przedłużenie możliwości korzystania przez dzieci z basenu należącego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;
  2. Zapoznanie "wszystkich naczelników ruchu drogowego komend Policji w Polsce" oraz "funkcjonariuszy Wydziałów Ruchu Drogowego Policji" z treścią nadesłanej petycji, która (wg jej autorów) stanowi "podstawowe informacje" w zakresie problematyki związanej z usuwaniem odpadów pokolizyjnych / powypadkowych z miejsc zdarzeń drogowych o ww. charakterze.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji złożonych do Komendanta Głównego Policji, znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w zakładce "Petycje 2019".

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2020
Data modyfikacji : 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry