Zestawienie 2018 - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zestawienie 2018

I n f o r m a c j a

o petycjach rozpatrzonych w Komendzie Głównej Policji w roku 2018

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że w 2018 r. w Komendzie Głównej Policji rozpatrzono jedną petycję.

Petycja złożona została przez portal Psy.pl. Dotyczyła ona wprowadzenia regularnych kontroli miejsc, gdzie psy trzymane są na łańcuchu. Kopię petycji w dniu 05.04.2018 r. w zakresie „wprowadzenia do zajęć lekcyjnych programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, by wreszcie pies, istota czująca i myśląca jak dwuipółletnie dziecko, nie był traktowany jak przedmiot” przekazano zgodnie z właściwością do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W dniu 07.05.2018 r. udzielono odpowiedzi na petycję. Wskazano przepisy prawa gwarantujące zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę (wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i innych przepisów). Przedstawiono działania realizowane za pośrednictwem skrzynek email zielona strefa oraz możliwość wykorzystania narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, umożliwiającego zgłoszenie zdarzeń polegających na znęcaniu się nad zwierzętami. Ponadto Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w omawianym obszarze nawiązało współpracę
z Najwyższą Izbą Kontroli, która zaproponowała możliwość podjęcia działań w następujących obszarach:

  1. Zorganizowanie przez NIK w 2018 r. nieodpłatnych szkoleń dla policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej wszystkich komend powiatowych/miejskich Policji na terenie całego kraju
  2. Opracowanie procedur postępowania Policji, w zakresie reagowania na zgłoszenia o przestępstwach / wykroczeniach dotyczących zwierząt
  3. Przygotowanie przez ekspertów z NIK-u opracowania prawnego dla szkół policyjnych, którego treści zostałyby uwzględnione w obecnie realizowanych modułach szkoleniowych dla funkcjonariuszy Policji.

Ponadto Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zwróciło się do jednostek organizacyjnych Policji z przypomnieniem przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności z treścią art. 9.

W odpowiedzi na petycję poinformowano także o inicjowanych i organizowanych, wspólnie z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi, seminariach szkoleniowych z zakresu ochrony zwierząt i wykorzystaniu nabytej wiedzy w toku lokalnych doskonaleń zawodowych policjantów.

Metryczka

Data publikacji : 31.01.2019
Data modyfikacji : 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry