Zestawienie 2016 - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zestawienie 2016

I n f o r m a c j a

o petycjach rozpatrzonych w Komendzie Głównej Policji w roku 2016.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r. poz. 1195) informuję, że w 2016 r. w Komendzie Głównej Policji rozpatrzono jedną petycję.

Dotyczyła ona postępowania mającego na celu nowelizację przepisów, dotyczących naliczeń etatowych w Policji oraz ujednolicenia naliczania środków na uposażenia policjantów w garnizonach Policji.

W dniu 3 czerwca 2016 r. udzielono odpowiedzi na petycję, informując o powołaniu zespołu do opracowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji. Postulaty przedstawione w omawianej petycji, dotyczące zmiany zarządzenia, stały się przedmiotem analizy w trakcie prac zespołu.

 

Metryczka

Data publikacji : 19.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka
do góry