Petycja z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany dotychczasowego zapisu § 66 pkt 1 i 2 Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. "w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub zwłok oraz szczątków ludzkich"

Petycja dotyczy zmiany dotychczasowego zapisu § 66 pkt 1 i 2 Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. "w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub zwłok oraz szczątków ludzkich" .

Data złożenia: 8 października 2021 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.

W dniu 7 stycznia 2022 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję wskazując, iż brak jest przesłanek do podejmowania czynności w zakresie wnioskowanego przedmiotu petycji.


 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.10.2021
Data modyfikacji : 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry