Petycja z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w serwisie internetowym statystyka.policja.pl zmierzających do ujednolicenia danych statystycznych "PRZEMOC W RODZINIE" do formy zawartej w formularzach "Niebieskiej Karty"

Petycja dotyczy dokonania zmian w serwisie internetowym statystyka.policja.pl zmierzających do ujednolicenia danych statystycznych "PRZEMOC W RODZINIE" do formy zawartej w formularzach "Niebieskiej Karty".

Data złożenia: 10 listopada 2020 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.

W dniu 30 grudnia 2020 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję w części uwzględniając podnoszone postulaty.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 17.11.2020
Data modyfikacji : 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry