Oświadczenia majątkowe - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenia majątkowe kierownictwa KGP publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku - nadinsp. Daniel Kołnierowicz

p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Mirosław Elszkowski

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - nadinsp. Andrzej Łapiński

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim - nadinsp. Helena Michalak

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - nadinsp. mgr Krzysztof Justyński

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach - nadinsp. Paweł Dzierżak

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie - nadinsp. Krzysztof Pobuta 

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - insp. Robert Szewc

p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi - insp.Tomasz Olczyk

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie - nadinsp. Tomasz Klimek

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - nadinsp. Jarosław Kaleta

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu - insp. Piotr Mąka

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - insp. Michał Ledzion

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie - nadinsp. Henryk Moskwa

p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie - nadinsp. Tomasz Trawiński

p.o. Komendanta Wojewódzkiego  Policji we Wrocławiu - insp. Dariusz Wesołowski

Komendant Stołeczny Policji - nadinsp. Paweł Dobrodziej

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji  - insp. Paweł Półtorzycki

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - insp. Robert Stachera 

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2017
Data modyfikacji : 27.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Gabinet KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry