Majątek - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 
ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWŻEJ 10.000,00 ZŁ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2019 r. STANOWIĄCYCH MAJĄTEK KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

NR GRUPY

GRUPA

WARTOŚĆ

0

Grunty

205 290 274,60

Budynki i Lokale

191 853 351,06  

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

26 403 114,53  

Kotły i maszyny energetyczne

8 640 810,59  

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

706 125 544,74  

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

848 927,84  

Urządzenia techniczne

222 681 825,58  

Środki transportu

439 007 422,86  

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

50 306 433,42  

  RAZEM

1 851 157 705,22  

 
 

   Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

653 385,00  

   Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo

211 311 690,11  

 

 

 
 

 

Metryczka

Data publikacji : 10.08.2020
Data modyfikacji : 27.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry