Majątek - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWŻEJ 3500 ZŁ
WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2009 r.
STANOWIĄCYCH MAJĄTEK KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

 

NR GRUPY

GRUPA

WARTOŚĆ

  Budynki i Lokale
89 892 912,68  
  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
29 931 643,67  
  Kotły i maszyny energetyczne
3 373 607,42  
  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
341 968 562,80  
  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
409 228,51  
  Urządzenia techniczne
88 835 998,48  
  Środki transportu
98 004 943,29  
  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
42 537 117,81  
  RAZEM
694 954 014,66  
 

 

 
   Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)
44 238 557,00  
   Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo 63 750 250,93  
 

 

Metryczka

Data publikacji : 17.10.2007
Data modyfikacji : 31.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kaczmarczyk Biuro Finansów KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry