KIEROWNICTWO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI - Kierownictwo KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KGP

KIEROWNICTWO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI    

nadinsp. Andrzej Szymczyk

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI    

nadinsp. Jan Lach

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

nadinsp. Helena Michalak

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Dyrektor - podinsp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz

Zastępca Dyrektora - insp. Grażyna Makowska

 

BIURO DO WALKI Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ

Dyrektor - podkom. Dominik Rozdziałowski

Zastępca Dyrektora - podinsp. Mariusz Lenczewski

 

BIURO FINANSÓW

Dyrektor - Magdalena Świderska

Zastępca Dyrektora - Małgorzata Kubicka

 

BIURO HISTORII I TRADYCJI POLICJI

p.o. Dyrektora - kom. Krzysztof Musielak

 

BIURO KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ

 Dyrektor - insp. Agata Janusz

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Jarosław Siekierski

Zastępca Dyrektora - insp. Robert Ostrejko

 

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Dyrektor - mł. insp. Iwona Klonowska

 

BIURO KONTROLI

Dyrektor - insp. Halina Żabowska

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Maciej Kunicki

 

BIURO KRYMINALNE

Dyrektor - insp. Roman Sobczak      

Zastępca Dyrektora - insp. Krzysztof Kot

 

BIURO LOGISTYKI POLICJI

Dyrektor - insp. Małgorzata Borowik

Zastępca Dyrektora - podinsp. Katarzyna Anioł-Olejnik 

p.o. Zastępcy Dyrektora - mł. insp. Mariusz Żurawski

 

BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Dyrektor - insp. Przemysław Więcław

Zastępca Dyrektora - insp. Sławomir Rusak

Zastępca Dyrektora - Sylwia Mikos

 

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI

Dyrektor - mł. insp. Łukasz Wiliński 

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Irmina Gołębiewska

p.o. Zastępcy Dyrektora - podinsp. Paulina Filipowiak

                                                                                                       

 BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH

Dyrektor - nadkom. Dariusz Zięba

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Mirosław Wypych

 

BIURO PREWENCJI 

Dyrektor - insp. Dariusz Minkiewicz

 

BIURO RUCHU DROGOWEGO

p.o. Dyrektora - mł. insp. Zdzisław Sudoł

Zastępca Dyrektora - insp. Piotr Owsiewski

 

BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Dyrektor - mł. insp. Robert Stachera

Zastępca Dyrektora - insp. Marek Ślizak

Zastępca Dyrektora - podinsp. Mirosław Pasterny

 

BIURO WYWIADU I INFORMACJI KRYMINALNYCH

Dyrektor - mł. insp. Piotr Kamiński

Zastępca Dyrektora - podinsp. Waldemar Wołowiec

Zastępca Dyrektora - podinsp. Krzysztof Adamski

 

GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dyrektor - mł. insp. Sławomir Litwin

Zastępca Dyrektora - nadkom. Iwona Kuc

 

GŁÓWNY SZTAB POLICJI

Dyrektor - insp. Grzegorz Baczyński

Zastępca Dyrektora - insp. Dariusz Dymiński

 

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Emilia Majszczyk 

 

 

Metryczka

Data publikacji 15.04.2016
Data modyfikacji 25.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
BKSiOP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Gabinet KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry