Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 20.01.2019, serwis aktualizowany: 18.01.2019 o godzinie: 11:23

Menu przedmiotowe

Strona główna

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Komenda Główna Policji jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach.

BIP KGP

 


KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

www.policja.pl

ul. PUŁAWSKA 148/150
02-624 WARSZAWA
tel. (22) 621-02-51
fax: (22) 601-26-70

NIP KGP: 521-31-72-762

 

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

Co nowego w BIP KGP

Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

Wolne stanowiska poza Służbą Cywilną

do góry